Địa chỉ: 88 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Hotline: (08)39252221

Email: onhohue@gmail.com

Liên hệ đặt bàn

Hotline: (08)39252221